Tapak Semaian

 

TAPAK SEMAIAN KELAPA SAWIT DI SUNGAI GALAH

Tapak Semaian Kelapa Sawit PPPNP telah dibangunkan pada 16 April 2008 di Sungai Galah.

Tapak semaian ini mampu menampung sebanyak 60,000 pokok semaian kecil (berumur 1 - 3 bulan) dan 200,000 pokok untuk semaian besar yang berumur antara 4-18 bulan.

Tapak Semaian ini menyediakan bahan semaian yang berkualiti tinggi dan tulen bagi memastikan pulangan hasil yang tinggi di ladang-ladang PPPNP.

Tapak Semaian ini menyediakan bahan semaian yang berkualiti tinggi dan tulin bagi rnemastikan pulangan hasil yang tinggi diladang-ladang Perbadanan. Bekalan biji benih cambah diperolehi dari pembekal tulin yang diperakui, Antara klon yang terdapat di sini adalah Chemara, GH500 dan Calix 600.

Pada masa ini tumpuan adalah untuk memenuhi keperluan anak benih di ladang-ladang Kurnpulan PPPNP dan kapasiti pengeluaran anak benih akan ditingkatkan bagi rnernenuhi permintaan pasaran.

 

NAMA PENGURUS : EN. ZULJAZMI BIN BAHARI

EMAIL: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

NO. TEL : 05-3607806

KELUASAN LADANG : 21.50 hektar

EMAIL LADANG: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

TAMANAN UTAMA : SEMAIAN ANAK BENIH SAWIT 

 

TAPAK SEMAIAN GETAH DI SUNGAI RUI

PPPNP telah mula memajukan tapak semaian getah pada Ogos 2011. Tapak Semaian seluas 6.8 hektar dan terletak di Sungai Rui. Sehingga kini sebanyak 91,000 pokok penanti yang telah disemai. Jumlah pokok yang telah dicantum berjumlah 21,000.

Antara klon yang terdapat di tapak semaian ini adalah klon 2000 series, PB 305, PB 208 yang semuanya merupakan klon getah balak yang mampu rnenghasilkan susu getah yang banyak dan cepat membesar bagi menghasilkan kayu balak. Pemilihan klon-klon ini bermatlamat untuk rnendapatkan pulangan yang tinggi dalarn masa yang singkat rnelalui dua sumber hasil iaitu susu getah dan kayu balak.

 

NAMA PENGURUS: EN. MOHD FITHRI BIN MD ARIFFIN

EMAIL: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

NO. TEL: 019-7255117

KEUASAN LADANG: 6.8 hektar

EMAIL LADANG: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya./ Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

TANAMAN UTAMA: SEMAIAN ANAK BENIH GETAH 

 

*SEBARANG TEMPAHAN ATAU PEMBELIAN BOLEH DILAKUKAN DENGAN MENGHUBUNGI SEPERTI INFO YANG TERTERA.

Klik pada pautan dibawah:

 Ladang Rakyat  |  Ladang Untuk Rakyat

Pembangunan Usahawan

   Projek Rintis Usahawan Graduan Senggang & PAIV   Projek Pemacu Agrotani Perak (PEMACU) & Green Urban Farming (Green Perak)   Program

Perladangan & Nurseri

Pada awal penubuhan, PPPNP telah memulakan aktiviti pertanian melalui tanaman kontan seperti ubi kayu,koko dan nenas.

Akuakultur

Produk Sejuk Beku Udang dan Produk Sejuk Beku Ikan Talapia merupakan dua projek yg dijalankan serentak di bawah pantauan PPPNP.