Akuakultur

Produk Sejuk Beku Udang dan Produk Sejuk Beku Ikan Talapia merupakan dua projek yg dijalankan serentak di bawah pantauan PPPNP.

PRODUK SEJUK BEKU UDANG

Projek ini merupakan kerjasama di antara SBH Aquaculture Farm Sdn Bhd dan Perak Agro Aquaculture Sdn Bhd. Kedua-dua kerjasama ini telah mewujudkan syarikat SBH Perak Agro Aquaculture Sdn Bhd dengan pegangan saham (49% : 51%)

Projek ini terletak di Mukim Kuala Kurau, Daerah Kerian.

Projek ini telah dijalankan di atas tanah seluas 120.63 ekar (48.82 hektar) dengan nilai projek hampir RM28 juta.

Dengan keluasan yang telah diperuntukkan, terdapat 42 unit kolam udang yang sedang beroperasi.

PRODUK SEJUK BEKU IKAN TILAPIA

Trapia Malaysia Sdn Bhd merupakan syarikat usahasama antara anak syarikat PPPNP, Perak Agro Aquaculture Sdn Bhd dan Genomar, Norway.

Sesi perjanjian usahama telah dimeterai pada Februari 2008 dengan Trapia Malaysia Sdn Bhd untuk pembangunan operasi 2 unit kolam di Tasik Temenggor, Grik Perak

Tujuan pembangunan ini adalah untuk menyumbang kepada peningkatan permintaan makanan menerusi teknologi pembangunan yang berkualiti.

KAPASITI PENGELUARAN SEMASA

Pusat penetasan yang terletak di Bongor mampu mengeluarkan 2 juta anak ikan dalam masa 1 minggu.

Pusat pembesaran terletak di Tasik Temeggor yang mempunyai 3 modul. Setiap 1 modul mempunyai 20 sangkar yang berdiameter 20 meter. 3 modul ini mampu mencapai pengeluaran sebanyak 7,500 MT/ tahun.

Pusat pemprosesan filet di Parit Buntar mempunyai kapasiti ikan mentah 25 MT/ hari. 75% filet ikan untuk Amerika Utara, 15% untuk Eropah dan baki 10% adalah untuk pasaran tempatan.

Pembangunan Usahawan

   Projek Rintis Usahawan Graduan Senggang & PAIV   Projek Pemacu Agrotani Perak (PEMACU) & Green Urban Farming (Green Perak)   Program

Perladangan & Nurseri

Pada awal penubuhan, PPPNP telah memulakan aktiviti pertanian melalui tanaman kontan seperti ubi kayu,koko dan nenas.

Akuakultur

Produk Sejuk Beku Udang dan Produk Sejuk Beku Ikan Talapia merupakan dua projek yg dijalankan serentak di bawah pantauan PPPNP.